Asistenţă tehhnică pre şi post vânzare

San Marco Group Spa oferă un serviciu personalizat pentru fiecare profesionist (proiectant sau firmă de amenajări interioare) de la alegerea materialelor în cadrul biroului până la asistenţă pe şantier.

Principalele servicii de Asistenţă Tehnică ce sunt oferite distribuitorului sunt:

 • Numărul Verde de Asistenţă Tehnică pentru răspunsuri şi/sau soluţionarea unor cerinţe cu caracter tehnic referitoare la produse, sisteme şi cicluri de aplicare: 800 853048;
 • prezenţa unui tehnician dedicat de referinţă în teritoriu, pentru consultanţă pre şi post vânzare cu proiecte tehnice referitoare la intervenţii asupra clădirilor noi şi existente; 
 • consultanţă pe şantier pentru reclamaţii referitoare la produse şi cicluri de aplicare;
 • pregătire teoretică şi practică dedicată firmelor de amenajări interioare în cadrul distribuitorilor, cu cursuri specifice cu teme despre izolarea termică prin anvelopare, renovarea betonului, igienizarea zidurilor cu sisteme de dezumidificare, renovarea suprafeţelor deteriorate, cursuri despre produse decorative şi pardoseală din răşină;
 • participarea la Congrese cu INSTITUŢII NAŢIONALE de referinţă pentru prezentarea tehnologiilor referitoare la sistemele izolante;
 • participarea în colaborare cu distribuitorii noştri la evenimente şi manifestări cum ar fi Târguri şi Open Day (Ziua porţilor deschise), etc.;
 • consultanţă şi gestionarea procedurilor de asigurare pentru emiterea certificatelor de asigurare pentru sistemele de anvelopare sau ciclurile de vopsire; 
 • actualizări Legislative şi Normative din domeniul subvenţiilor fiscale; 
 • asistenţă pentru proiectanţi la elaborarea caietelor de sarcini, cu actualizări referitoare la noile tehnologii; 
 • posibilitatea de a efectua la cererea proiectanţilor calcule dimensionale de transmisie, atenuare şi defazare pentru proiectarea suprafeţelor de izolat cu sisteme de anvelopare; 
 • analize termografice şi higrometrice.

colorimetrie