Tehnologie San Marco

Materialele utilizate la arhitectura istorică și modernă (beton, pietre naturale, cărămizi la vedere), sunt supuse acțiunii de degradare de către agenții atmosferici cu deteriorarea și decăderea în consecință a materialului. Restaurarea suporturilor degradate are loc prin consolidare care are ca obiectiv redarea consistenței mecanice părții necoezive, readucând materialul tratat la starea originală. Protecția privește stratul superficial al articolului, și are scopul de a încetini viteza proceselor de deteriorare și a reduce probabilitatea ca acestea să se producă.


AVANTAJE:

  • Profunzimea penetrării
  • Afinitate chimică și fizică cu suportul
  • Stabilitate la agenții fizici și chimici din atmosferă
  • O bună permeabilitate la vaporii apoși
  • Reversibilitate 

Produsele